Семи Груп
Отглеждане на телете млечнодайа порода Лимузин и продажба на телешко месо в град Ботевград

Продажба на био телешко месо от порода Лимузин