Семи Груп
Отглеждане на телете млечнодайа порода Лимузин и продажба на телешко месо в град Ботевград

Отглеждане на месодайни телета - порода Лимузин